Author Archives: Hans

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november om 20.00 uur in het Dorpshuis

Agenda Opening Goedkeuring notulen ALV 14 februari 2017 Financien (AM) Verslag penningmeester Verslag kascommissie Décharge bestuur Begroting (wordt toegelicht) Mogelijke toekomstscenario’s voor onze ijsclub Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (GR) Machines en materiaal (KZ) Barcommissie (Vacant) Koek en Zopie, Kerstmarkt, Nieuwjaarsduik. … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november

Heeft onze IJsclub nog toekomst? Algemene Ledenvergadering IJsclub Voorwaarts Vreeland Vorige maand hebben de gebroeders Driessen de samenwerking met de IJsclub Vreeland opgezegd. Dat betekent dat de IJsclub geen gebruik meer kan maken van de ijsbaan aan de Bergseweg. Voor … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Jeugdschaatsen bij ‘De 5 Dorpen’ via de Schaats- en Hardrijdersvereniging De Vijf Dorpen

Wie? Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Heb je het schaatsen al een beetje onder de knie of wil je het juist leren? Dan kun je lid worden. Wanneer? Op zaterdagmiddag van 16.55-17.55 uur. Hoe? Je krijgt … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Notulen n.a.v. de ALV van Ijsclub Voorwaarts Vreeland gehouden op 14 februari bij Lokaal Zuid.

Aanwezig Michiel van Dis     voorzitter Albert Marseille    penningmeester Bun Wesselink      secretaris Hans Bots               ledenadministratie Bas Lindenkamp    algemeen lid Jorrit Timmer         toercommissie Casper Zeldenrijk  … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

IJsclub 2017

We ware aangenaam verrast dat eigenaar Driessen, ondanks de enorme werkzaamheden rond Vecht en Veld, de toegangs- en parkeerfaciliteiten van de ijsbaan zeer praktisch had aangepast. De toegang gaat nu via het hek rechts van de bestaande ingang, met een … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

IJs nog gevaarlijk!

Eergisteren is er iemand door het ijs gezakt. Gelieve niet zelf het ijs te ‘keuren’. Zaterdagochtend wordt er weer gekeken hoe het ijs er voor staat. We houden jullie op de hoogte. Het bestuur.

Posted in Algemeen | Leave a comment

Algemene ledenvergadering op 14 februari

Beste leden, Hierbij nodigen we jullie graag uit voor de Algemene Leden Vergadering op 14 februari 2017 in Lokaal Zuid op de eerste verdieping. De vergadering start om 20.00. Agenda en verdere informatie zijn binnenkort te vinden zijn op de … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Geen nieuwjaarsduik dit jaar, maar wel promotie van de ijsclub

Posted in Algemeen | Leave a comment

Driessen heeft ook de toekomstige jachthaven geschikt gemaakt om te schaatsen, door het waterniveau tot een veilig niveau leeg te pompen

 

Posted in Algemeen | Leave a comment

Als het gaat vriezen…….

Zoals elk jaar zijn we weer gereed voor hopelijk eindelijk weer eens een schaatswinter. Zodra de vorst er aan lijkt te komen zal het Vechtwater weer de ijsbaan vullen. Ondanks het feit dat de firma Driessen volop bezig is met … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment