Category Archives: Algemeen

St. Maartenplein gereed gemaakt voor groter ijsbaantje;

Posted in Algemeen | Leave a comment

Maandag 19 maart Dorpshuis, kleine zaal, vergadering ijsclub Voorwaarts. 20.00 uur.

Leden en overige Vreelanders, wij nodigen u uit om met ons van gedachten te wisselen over de weg die wij aan het inslaan zijn.  o.a. zullen aan de orde komen een wisseling van taken in het bestuur. een presentatie door … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Extra Algemene Ledenvergadering op maandag 19 maart a.s. Dorpshuis 20.00 uur

Beste leden en leden die verhuisd zijn of geen lid meer zijn maar nog in het bestand staan, Statutair wel erg snel maar omdat er veel ontwikkelingen zijn, maar ook omdat wij héél graag willen dat u actief met ons … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Ons baantje op het Maartenplein is open. Schaatsen maar!

Posted in Algemeen | Leave a comment

Rijk Zeldenrijk geheel onverwachts overleden.

Op 78-jarige leeftijd is geheel onverwachts Rijk Zeldenrijk uit Vreeland overleden. Vanuit het bestuur van de ijsclub heb ik Rijk het afgelopen jaar behoorlijk leren kennen. Hij wilde graag archiefmateriaal van de ijsclub overdragen. Hij dacht ook met ons mee, … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Notulen ALV Ijsclub Voorwaarts Vreeland 30-11-17

  Opening door de voorzitter Gerd-Jan Rapati Goedkeuring notulen ALV 14 februari 2017. Goedgekeurd Financiën (AM) Verslag penningmeester: Afgelopen jaar is geen contributie geheven, gezien de situatie rondom de ijsbaan. Afgelopen jaar minder omzet omdat er weinig ijs was.  Suggestie … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Nieuwe bestuursleden gezocht……

Posted in Algemeen | Leave a comment

Mogelijke toekomstscenario’s voor onze IJsclub

Hoe onze toekomst eruit zal zien, bepaalt zowel de begroting voor volgend jaar als de vraag welke mensen we nodig zullen hebben om deze toekomst vorm te geven.  Als bestuur hebben we daar een aantal ideeën voor ontwikkeld, maar uiteindelijk … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november om 20.00 uur in het Dorpshuis

Agenda Opening Goedkeuring notulen ALV 14 februari 2017 Financien (AM) Verslag penningmeester Verslag kascommissie Décharge bestuur Begroting (wordt toegelicht) Mogelijke toekomstscenario’s voor onze ijsclub Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (GR) Machines en materiaal (KZ) Barcommissie (Vacant) Koek en Zopie, Kerstmarkt, Nieuwjaarsduik. … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november

Heeft onze IJsclub nog toekomst? Algemene Ledenvergadering IJsclub Voorwaarts Vreeland Vorige maand hebben de gebroeders Driessen de samenwerking met de IJsclub Vreeland opgezegd. Dat betekent dat de IJsclub geen gebruik meer kan maken van de ijsbaan aan de Bergseweg. Voor … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment