Categories
Documenten en Verslagen

Algemene Ledenvergadering 17 november 2010

Woensdag 17 november om 20.00 bij Cor (Taveerne de Vecht) zal er ALV zijn.

Agenda en begroting komende jaar zijn bijgevoegd.

Belangrijk agendapunt is voorstel voor een andere structuur van de contributie.

Agenda Ledenvergadering 17 november 2010

IJsclub Vreeland Budget 2010 – Begroting conform ALV 15 maart 2010

Presentielijst ALV 15 maart 2010 IJsclub

IJsclub Vreeland Financieel 1-11-2010 tm 30-10-2011 DRAFT

Notulen ALV IJsclub Vreeland 15 maart 2010