Monthly Archives: February 2017

Notulen n.a.v. de ALV van Ijsclub Voorwaarts Vreeland gehouden op 14 februari bij Lokaal Zuid.

Aanwezig Michiel van Dis     voorzitter Albert Marseille    penningmeester Bun Wesselink      secretaris Hans Bots               ledenadministratie Bas Lindenkamp    algemeen lid Jorrit Timmer         toercommissie Casper Zeldenrijk  … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Jaarstukken van de penningmeester voor de ALV

In de bijlagen de door de kascommissie goedgekeurde jaarrekening 2015-2016 en het concept budget 2016-2017. Jaarrekening IJsclub Voorwaarts Vreeland 2015 tm 2016 Goedgekeurd kascommissie 12-2-2017 CONCEPT Budget IJsclub Voorwaarts Vreeland 2016 tm 2017 – Samenvatting

Posted in Documenten en Verslagen | Leave a comment

Agenda ALV 14 februari 2017

Agenda ALV 14 februari 2017

Posted in Algemeen, Documenten en Verslagen | Leave a comment