Monthly Archives: November 2017

Mogelijke toekomstscenario’s voor onze IJsclub

Hoe onze toekomst eruit zal zien, bepaalt zowel de begroting voor volgend jaar als de vraag welke mensen we nodig zullen hebben om deze toekomst vorm te geven.  Als bestuur hebben we daar een aantal ideeën voor ontwikkeld, maar uiteindelijk … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november om 20.00 uur in het Dorpshuis

Agenda Opening Goedkeuring notulen ALV 14 februari 2017 Financien (AM) Verslag penningmeester Verslag kascommissie Décharge bestuur Begroting (wordt toegelicht) Mogelijke toekomstscenario’s voor onze ijsclub Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (GR) Machines en materiaal (KZ) Barcommissie (Vacant) Koek en Zopie, Kerstmarkt, Nieuwjaarsduik. … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november

Heeft onze IJsclub nog toekomst? Algemene Ledenvergadering IJsclub Voorwaarts Vreeland Vorige maand hebben de gebroeders Driessen de samenwerking met de IJsclub Vreeland opgezegd. Dat betekent dat de IJsclub geen gebruik meer kan maken van de ijsbaan aan de Bergseweg. Voor … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment