Categories
Algemeen

Mogelijke toekomstscenario’s voor onze IJsclub

Hoe onze toekomst eruit zal zien, bepaalt zowel de begroting voor volgend jaar als de vraag welke mensen we nodig zullen hebben om deze toekomst vorm te geven.  Als bestuur hebben we daar een aantal ideeën voor ontwikkeld, maar uiteindelijk is het aan onze leden om daarover te beslissen. Ook voor nieuwe ideeën staan we als bestuur zeker  open.

1. We houden alleen het toergedeelte aan.

 

2. We gaan op zoek naar een nieuwe locatie voor een landijsbaan.

Er zijn in en om Vreeland vast locaties te vinden waar een nieuwe landijsbaan zou kunnen worden aangelegd. Maar dat kost een hele hoop geld, en de vraag is dan ook: moeten we dat willen? Een dorp als Vreeland met twee ijsbanen?

3. We zorgen voor een kinderijsbaan in perioden van lichte vorst 

Zo’n ijsbaantje is snel aan te leggen. Benodigdheden: een grote lap wit landbouwplastic. De rand van de ijsbaan wordt gevormd door balken. Een dun laagje water – centimeter of 3 – is voldoende. Onderhoud: elke avond een nieuwe centimeter water.

4. Een kunstijsbaan. 

Met een kunstijsbaan kunnen we ook schaatsen als het niet vriest. Kunststof (Glice) banen zijn in verschillende afmetingen en voor verschillende perioden te huur. Voor de kerstmarkt van dit jaar hebben we als proef zo’n baantje gehuurd. We zouden ook een eigen kunststof ijsbaan kunnen aanschaffen. Maar dan hebben we nog wel de inkomsten van een toertocht nodig.

5. We doeken de ijsclub op.

Jammer maar helaas, maar zonder toekomst heeft het geen zin de vereniging voort te zetten. Artikel 23 van de statuten schrijft voor wat er dan moet gebeuren.

Categories
Algemeen

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november om 20.00 uur in het Dorpshuis

Agenda

 • Opening
 • Goedkeuring notulen ALV 14 februari 2017
 • Financien (AM)
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Décharge bestuur
  • Begroting (wordt toegelicht)
 • Mogelijke toekomstscenario’s voor onze ijsclub
 • Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (GR)
 • Machines en materiaal (KZ)
 • Barcommissie (Vacant)
  • Koek en Zopie, Kerstmarkt, Nieuwjaarsduik.
 • Ledenadministratie (HB)
 • Toercommissie (JT)
 • Rondvraag
 • Sluiting
Categories
Algemeen

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november

Heeft onze IJsclub nog toekomst?

Algemene Ledenvergadering IJsclub Voorwaarts Vreeland

Vorige maand hebben de gebroeders Driessen de samenwerking met de IJsclub Vreeland opgezegd.
Dat betekent dat de IJsclub geen gebruik meer kan maken van de ijsbaan aan de Bergseweg. Voor de club was dit een flinke streep door de rekening. Toch wil het bestuur de heren Driessen danken voor de vele jaren Vreelandse ijspret die dankzij hun gastvrijheid mogelijk was.
Betekent dit nu het einde van de IJsclub, de oudste vereniging van het dorp? Het bestuur hoopt vurig van niet. Op de Algemene ledenvergadering, donderdag 30 november 20.00 uur in het Dorpshuis, zal het bestuur een aantal ideeën aan de leden voorleggen en met hen in discussie gaan over de manier waarop de IJsclub zijn plaats in de Vreelandse gemeenschap ook in de toekomst vorm kan geven. Daarnaast zijn ook uw ideeën van harte welkom.
We rekenen erop dat veel leden met ons mee willen denken. Komt allen!