Monthly Archives: February 2018

Ons baantje op het Maartenplein is open. Schaatsen maar!

Posted in Algemeen | Leave a comment

Rijk Zeldenrijk geheel onverwachts overleden.

Op 78-jarige leeftijd is geheel onverwachts Rijk Zeldenrijk uit Vreeland overleden. Vanuit het bestuur van de ijsclub heb ik Rijk het afgelopen jaar behoorlijk leren kennen. Hij wilde graag archiefmateriaal van de ijsclub overdragen. Hij dacht ook met ons mee, … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Notulen ALV Ijsclub Voorwaarts Vreeland 30-11-17

  Opening door de voorzitter Gerd-Jan Rapati Goedkeuring notulen ALV 14 februari 2017. Goedgekeurd Financiën (AM) Verslag penningmeester: Afgelopen jaar is geen contributie geheven, gezien de situatie rondom de ijsbaan. Afgelopen jaar minder omzet omdat er weinig ijs was.  Suggestie … Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment