Lidmaatschap

Registratie formulier om Lid te worden

Wanneer u reeds lid bent heeft u per post inloggegevens ontvangen. U mag zich ook als nieuw lid registreren en aangeven dat u reeds lid bent.

Tijdens de ALV van 17 november 2010 is er een nieuwe contributie structuur aangenomen.

Er zijn twee vormen van lidmaatschap.

Gezinslidmaatschap € 12,50– Onder een gezinslidmaatschap kunnen twee volwassen lid worden inclusief alle kinderen onder de 18 jaar van een van de volwassen leden. Nadat de kinderen 18 jaar geworden zijn zullen zij Zelfstandig lid moeten worden.
Persoonlijk lidmaatschap € 7,50– Dit lidmaatschap is beschikbaar voor leden van 18 jaar of ouder die zonder kinderen of partner lid wensen te zijn van de Vereniging.

Nieuwe wijze innen contributie – In het verleden werd de contributie geïnd door in de maanden November en December alle leden thuis te bezoeken en dan de contributie te laten voldoen. Hierbij was het vaak noodzakelijk meerdere malen hetzelfde adres te bezoeken omdat leden niet thuis waren. Met meer dan 500 leden een zeer omvangrijke klus. Zoals bij vrijwel alle verenigingen in Nederland is ook bij ons tijd van actieve leden een zeer schaars goed. Het is dan ook gebleken dat het vrijwel onmogelijk is om voldoende vrijwilligers voor deze klus te vinden. Daarom heeft de Algemene Leden Vergadering ingestemd met een structuur waarbij leden kunnen kiezen voor de volgende wijzen van betalen:

Automatische incasso – Een lid kan toestaan dat de vereniging de bijdrage automatisch incasseert. De incasso wordt verricht de door de bank van de vereniging: de Rabobank. Vanzelfsprekend zitten op deze incasso de gebruikelijke beveiligingen. Hierbij krijgen de leden een korting van € 1,- op hun lidmaatschap.

Betalen per overboeking – Leden kunnen ook hun lidmaatschap betalen door de contributie betalen per overboeking. Hiertoe ontvangen leden per email een verzoek tot betaling. Dit is alleen mogelijk indien een lid bereidt is om zijn of haar email adres te verstrekken.

Inschrijfgeld nieuwe leden – Voor nieuwe leden, of leden die vorig jaar opgezegd hebben en nu weer lid willen worden, geldt tevens een inschrijf vergoeding van € 7,50.

Het is ook mogelijk eenmalig op de baan te schaatsen. De kosten hiervoor bedragen € 5. Afrekenen is mogelijk bij de bar.