Jeugdschaatsen bij ‘De 5 Dorpen’ via de Schaats- en Hardrijdersvereniging De Vijf Dorpen

Wie?

Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Heb je het schaatsen al een beetje onder de knie of wil je het juist leren? Dan kun je lid worden.

Wanneer?

Op zaterdagmiddag van 16.55-17.55 uur.

Hoe?

Je krijgt dan elke week schaatsles van onze begeleiders op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Je doet oefeningen, spelletjes en schaatst rondjes op de grote baan. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd, zoals de Elfstedentocht en aan het einde van het seizoen kun je een proef afleggen, waarna je een KNSB-schaatsvaardigheidsdiploma ontvangt.

Waar?

Op de Jaap Edenbaan, Radioweg 64, 1098 JE Amsterdam

Vervoer?

Ruim 110 jeugdleden uit de 5 dorpen rijden wekelijks naar de Jaap Edenbaan. Veel ouders regelen onderling het vervoer.

Aanmelden?

Dat kun je doen via de website:

www.de5dorpen.nl

 

Posted in Algemeen | Leave a comment

Notulen n.a.v. de ALV van Ijsclub Voorwaarts Vreeland gehouden op 14 februari bij Lokaal Zuid.

Aanwezig

Michiel van Dis     voorzitter

Albert Marseille    penningmeester

Bun Wesselink      secretaris

Hans Bots               ledenadministratie

Bas Lindenkamp    algemeen lid

Jorrit Timmer         toercommissie

Casper Zeldenrijk  machines en technische zaken

Afwezig met afmelding Renate Vermeijs (barcommissie) en Lodewijk van Monsjou (ijsmeester)

• Opening door de voorzitter om iets over achten. Hij heet alle aanwezigen welkom.

• De notulen van de laatste ALV die plaatsvond op 25 april 2016 werden goedgekeurd.

 

Gezien de slechte winters –voor een ijsclub tenminste- en het gegeven dat er een aantal jaren niet geschaatst kon worden, werd aan de leden de vraag voorgelegd of zij ermee willen instemmen de contributie over het afgelopen seizoen eenmalig over te slaan. Hier werd unaniem mee ingestemd. Ter verduidelijking wordt de contributie van het huidige seizoen zoals gebruikelijk (eerdaags) geïncasseerd dan wel gefactureerd.

• Financiën (AM)

o Verslag penningmeester

Zoals wij van de penningmeester gewend zijn presenteerde hij een gedetailleerd overzicht van de cijfers van de jaarstukken van het afgelopen boekjaar. Er werd melding gemaakt van een klein verlies dat deels wordt veroorzaakt door het uitblijven van toertocht en schaatsen op de landijsbaan. Wanneer de vaste kosten doorlopen en er niet geschaatst kan worden levert de contributie onvoldoende op. Bovendien valt de betalingsmoraal dan niet mee. Nogal wat leden betalen niet of zeggen op. Continue reading

Posted in Algemeen | Leave a comment

Jaarstukken van de penningmeester voor de ALV

In de bijlagen de door de kascommissie goedgekeurde jaarrekening 2015-2016 en het concept budget 2016-2017.

Jaarrekening IJsclub Voorwaarts Vreeland 2015 tm 2016 Goedgekeurd kascommissie 12-2-2017

CONCEPT Budget IJsclub Voorwaarts Vreeland 2016 tm 2017 – Samenvatting

Posted in Documenten en Verslagen | Leave a comment

Agenda ALV 14 februari 2017

Agenda ALV 14 februari 2017

Posted in Algemeen, Documenten en Verslagen | Leave a comment

Vrijdag 27 januari

Vanmiddag en vanavond is de baan open zolang het kan (in verband met de temperatuur).

Posted in Algemeen, Landijsbaan | Leave a comment

Donderdag 26 januari

Goed nieuws!! Vandaag gaat de ijsbaan toch nog open vanaf 17.00!!

Posted in Landijsbaan | Leave a comment

IJsclub 2017

We ware aangenaam verrast dat eigenaar Driessen, ondanks de enorme werkzaamheden rond Vecht en Veld, de toegangs- en parkeerfaciliteiten van de ijsbaan zeer praktisch had aangepast. De toegang gaat nu via het hek rechts van de bestaande ingang, met een praktisch parkeerveld en een brug over de sloot. Een en ander functioneerde perfect. Eindelijk kon er weer eens geschaatst worden afgelopen zondag. Nu maar hopen dat de weergoden ons weer een handje gaan helpen de komende tijd.

 

Posted in Algemeen | Leave a comment

Maandag De ijsbaan is vandaag helaas gesloten

Posted in Algemeen, Landijsbaan | Leave a comment

Bijgaand wat foto’s van zondag 22 januari

Posted in Algemeen | Leave a comment

Baan zal voor de rest van de dag gesloten zijn

Door de dooi zijn we gedwongen de baan te sluiten vanaf 14.00

Posted in Algemeen | Leave a comment