Categories
Algemeen

Mogelijke toekomstscenario’s voor onze IJsclub

Hoe onze toekomst eruit zal zien, bepaalt zowel de begroting voor volgend jaar als de vraag welke mensen we nodig zullen hebben om deze toekomst vorm te geven.  Als bestuur hebben we daar een aantal ideeën voor ontwikkeld, maar uiteindelijk is het aan onze leden om daarover te beslissen. Ook voor nieuwe ideeën staan we als bestuur zeker  open.

1. We houden alleen het toergedeelte aan.

 

2. We gaan op zoek naar een nieuwe locatie voor een landijsbaan.

Er zijn in en om Vreeland vast locaties te vinden waar een nieuwe landijsbaan zou kunnen worden aangelegd. Maar dat kost een hele hoop geld, en de vraag is dan ook: moeten we dat willen? Een dorp als Vreeland met twee ijsbanen?

3. We zorgen voor een kinderijsbaan in perioden van lichte vorst 

Zo’n ijsbaantje is snel aan te leggen. Benodigdheden: een grote lap wit landbouwplastic. De rand van de ijsbaan wordt gevormd door balken. Een dun laagje water – centimeter of 3 – is voldoende. Onderhoud: elke avond een nieuwe centimeter water.

4. Een kunstijsbaan. 

Met een kunstijsbaan kunnen we ook schaatsen als het niet vriest. Kunststof (Glice) banen zijn in verschillende afmetingen en voor verschillende perioden te huur. Voor de kerstmarkt van dit jaar hebben we als proef zo’n baantje gehuurd. We zouden ook een eigen kunststof ijsbaan kunnen aanschaffen. Maar dan hebben we nog wel de inkomsten van een toertocht nodig.

5. We doeken de ijsclub op.

Jammer maar helaas, maar zonder toekomst heeft het geen zin de vereniging voort te zetten. Artikel 23 van de statuten schrijft voor wat er dan moet gebeuren.

Categories
Algemeen

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november om 20.00 uur in het Dorpshuis

Agenda

 • Opening
 • Goedkeuring notulen ALV 14 februari 2017
 • Financien (AM)
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Décharge bestuur
  • Begroting (wordt toegelicht)
 • Mogelijke toekomstscenario’s voor onze ijsclub
 • Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (GR)
 • Machines en materiaal (KZ)
 • Barcommissie (Vacant)
  • Koek en Zopie, Kerstmarkt, Nieuwjaarsduik.
 • Ledenadministratie (HB)
 • Toercommissie (JT)
 • Rondvraag
 • Sluiting
Categories
Algemeen

Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 november

Heeft onze IJsclub nog toekomst?

Algemene Ledenvergadering IJsclub Voorwaarts Vreeland

Vorige maand hebben de gebroeders Driessen de samenwerking met de IJsclub Vreeland opgezegd.
Dat betekent dat de IJsclub geen gebruik meer kan maken van de ijsbaan aan de Bergseweg. Voor de club was dit een flinke streep door de rekening. Toch wil het bestuur de heren Driessen danken voor de vele jaren Vreelandse ijspret die dankzij hun gastvrijheid mogelijk was.
Betekent dit nu het einde van de IJsclub, de oudste vereniging van het dorp? Het bestuur hoopt vurig van niet. Op de Algemene ledenvergadering, donderdag 30 november 20.00 uur in het Dorpshuis, zal het bestuur een aantal ideeën aan de leden voorleggen en met hen in discussie gaan over de manier waarop de IJsclub zijn plaats in de Vreelandse gemeenschap ook in de toekomst vorm kan geven. Daarnaast zijn ook uw ideeën van harte welkom.
We rekenen erop dat veel leden met ons mee willen denken. Komt allen!

Categories
Algemeen

Jeugdschaatsen bij ‘De 5 Dorpen’ via de Schaats- en Hardrijdersvereniging De Vijf Dorpen

Wie?

Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Heb je het schaatsen al een beetje onder de knie of wil je het juist leren? Dan kun je lid worden.

Wanneer?

Op zaterdagmiddag van 16.55-17.55 uur.

Hoe?

Je krijgt dan elke week schaatsles van onze begeleiders op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Je doet oefeningen, spelletjes en schaatst rondjes op de grote baan. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd, zoals de Elfstedentocht en aan het einde van het seizoen kun je een proef afleggen, waarna je een KNSB-schaatsvaardigheidsdiploma ontvangt.

Waar?

Op de Jaap Edenbaan, Radioweg 64, 1098 JE Amsterdam

Vervoer?

Ruim 110 jeugdleden uit de 5 dorpen rijden wekelijks naar de Jaap Edenbaan. Veel ouders regelen onderling het vervoer.

Aanmelden?

Dat kun je doen via de website:

www.de5dorpen.nl

 

Categories
Algemeen

Notulen n.a.v. de ALV van Ijsclub Voorwaarts Vreeland gehouden op 14 februari bij Lokaal Zuid.

Aanwezig

Michiel van Dis     voorzitter

Albert Marseille    penningmeester

Bun Wesselink      secretaris

Hans Bots               ledenadministratie

Bas Lindenkamp    algemeen lid

Jorrit Timmer         toercommissie

Casper Zeldenrijk  machines en technische zaken

Afwezig met afmelding Renate Vermeijs (barcommissie) en Lodewijk van Monsjou (ijsmeester)

• Opening door de voorzitter om iets over achten. Hij heet alle aanwezigen welkom.

• De notulen van de laatste ALV die plaatsvond op 25 april 2016 werden goedgekeurd.

 

Gezien de slechte winters –voor een ijsclub tenminste- en het gegeven dat er een aantal jaren niet geschaatst kon worden, werd aan de leden de vraag voorgelegd of zij ermee willen instemmen de contributie over het afgelopen seizoen eenmalig over te slaan. Hier werd unaniem mee ingestemd. Ter verduidelijking wordt de contributie van het huidige seizoen zoals gebruikelijk (eerdaags) geïncasseerd dan wel gefactureerd.

• Financiën (AM)

o Verslag penningmeester

Zoals wij van de penningmeester gewend zijn presenteerde hij een gedetailleerd overzicht van de cijfers van de jaarstukken van het afgelopen boekjaar. Er werd melding gemaakt van een klein verlies dat deels wordt veroorzaakt door het uitblijven van toertocht en schaatsen op de landijsbaan. Wanneer de vaste kosten doorlopen en er niet geschaatst kan worden levert de contributie onvoldoende op. Bovendien valt de betalingsmoraal dan niet mee. Nogal wat leden betalen niet of zeggen op.

Categories
Algemeen Documenten en Verslagen

Agenda ALV 14 februari 2017

Agenda ALV 14 februari 2017

Categories
Algemeen Landijsbaan

Vrijdag 27 januari

Vanmiddag en vanavond is de baan open zolang het kan (in verband met de temperatuur).

Categories
Algemeen

IJsclub 2017

We ware aangenaam verrast dat eigenaar Driessen, ondanks de enorme werkzaamheden rond Vecht en Veld, de toegangs- en parkeerfaciliteiten van de ijsbaan zeer praktisch had aangepast. De toegang gaat nu via het hek rechts van de bestaande ingang, met een praktisch parkeerveld en een brug over de sloot. Een en ander functioneerde perfect. Eindelijk kon er weer eens geschaatst worden afgelopen zondag. Nu maar hopen dat de weergoden ons weer een handje gaan helpen de komende tijd.

 

Categories
Algemeen Landijsbaan

Maandag De ijsbaan is vandaag helaas gesloten

Categories
Algemeen

Bijgaand wat foto’s van zondag 22 januari

[wppa type=”slideonly” album=”6″]Any comment[/wppa]